Regulamin

- Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę CTRL ALT DELETE z siedzibą w Suwałkach ul. Kościszki 50,
- Na naprawę udzielana jest gwarancja na okres 3 m-cy,
- Na części udzielana jest gwarancja producenta/sprzedawcy w terminie przez niego określonym,

- Sprzęt uszkodzony fizycznie, zalany, przytopiony i temu podobne z naruszonymi plombami i sprzet w którym są używanie nieoryginalne materiały eksploatacyjne lub akcesoria dyskfalifikujemy z gwarancji,
- Nie udzielamy gwarancji na sprzęt po zalaniu,
- Szprzet zamówiony na specjalną prośļę nie podlega zwrotowi,

- Nie zwracamy zaliczek w razie rezygnacji usługi po zamówieniu części,
- Lapotpy poleasingowe, zamówione na zlecenie nie podlegają zwrotowi,
- CTRL ALT DELETE zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych,oraz przestrzegania tajemnicy handlowej,

- CTRL ALT DELETE nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie w sprzęcie klienta,
- CTRL ALT DELETE nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady w trakcie serwisowania,
- Oddając sprzęt na serwis Klient oświadcza że wie, że każda naprawa lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta,

- Zastrzegamy prawo do odmowy naprawy bez podania przyczyny,
- Zastrzegamy prawo do zwrotu nie naprawionego sprzetu w razie braku dostępności części lub też innych przyczyn niezależnych od firmy CTRL ALT DELETE,
- Instlaujemy tylko legalne oprogramowanie, które dostarcza Klient lub oprogramowanie zakupione u nas,

- Klient wyraża zgodę na przechowywanie jego danych tylko i wyłącznie w celach realizacji zamówienia,
- Wymienione części nie podlegają zwrotowi, uszkodzony sprzęt utylizujemy,
- Sprzęt pozostawiony w serwisie na okres dłuższy niż 3 miesiące przechodzi na własność serwisu, chyba że były inne ustalenia,

- Zastrzegamy sobie prawo do trzykrotnego kontaktu w celu poinformowania o zapomnianym sprzęcie,
- CTRL ALT DELETE jest zwolniony z podatku VAT, wszystkie podane kwoty są kwotami ostatecznymi,
- CTRL ALT DELETE wystawia za wykonane usługi rachunek w przeciągu 14 dni od dnia oddania sprzętu,

- Klient traktowany jest jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na podstawie art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że nas poinformował że jest inaczej,
- Za akcesoria nie zgłoszone i pozostawione przy sprzęcie w razie zgubienia w serwis CTRL ALT DELETE nie odpowiadamy,
- Nienaprawiony sprzęt może mieć inne objawy niż w chwili oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z uwagi na podjęte działania serwisowe, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, CTRL ALT DELETE nie odpowiada za pogorszenie stanu i skutek podjętych czynności diagnostycznych,

- CTRL ALT DELETE gwarantuje fachowe wykonanie usług, gwarancje zgodnie z podanym okresem gwarancji, 3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące na wymienione podzespoło (tylko nowe),
- Wady wykryte w czasie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu na nasz serwis,
- W przypadku bezpodstawnej reklamacji CTRL ALT DELETE zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami diagnozy i dojazdu,

- Diagnoza jest zawsze bezpłątna, chyba że ustalimy wspólnie inaczej,
- Przed naprawą informujemy klienta o kosztach ewentualnej naprawy oraz ryzykiem,
- Zgodnie z Art. 644 K.C. po zaakceptowaniu kosztów usługi przez Klienta, w przypadku nagłej rezygnacji z wykonania tej usługi, Klient zostanie obciążony kosztami naprawy iewentualnymi kosztami,

- Zgodnie z Art. 552 K.C. wyznacza się maksymalny okres 2 tygodni (od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od naprawy) na odbiór sprzętu z serwisu, w przypadku przekroczenia tego czasu CTRL ALT DELETE jest uprawniony do naliczania opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu,